Trocha historie vojenské posádky v Jihlavě - útržkovitě

 • Jedna z prvních zmínek o vojenské posádce v novodobých dějinách Jihlavy se datuje do roku 1776 kdy v Jezuitském areálu byly založeny první kasárna. Nynější Křížová ulice. ( 6.kompanie 8 pěšího pluku Hlavní monturní komise ) stalo se tak v dubnu 1776.
 • V roce 1781 založen první výchovní dům pro nové poddůstojníky
 • 1784-1857 vznik a trvání Klementinských kasáren v havířské ulici
 • 1753-1754 vznik Nemocnice naproti tržnici v ulici Věžní
 • v té době vznikl Lazaret o 14 – ti pokojích v ulici Tolstého nynější střední škola Policie ČR
 • 1786-1859 vznik a trvání první vojenské pekárny v Jihlavě v přízemí nynějšího managerského gymnázia.
 • 1794- založení tzv. Velkých kasáren, kde byla ubytovaná většina vojenské posádky.
 • V roce 1795 se stal Jezuitský kostel v ulici Křížové součástí Velkých kasáren a zároveň posádkovým kostelem
 • V roce 1805 byla Jihlava obsazena bavory přívrženci Napoleona . Obsazení provedlo 110 členů lehké jízdy za 30 min. Jihlavu bránilo 150 členů kyrisnické jízdy a 3 kompanie dělostřelectva. Ubránit se však nepodařilo.
 • Tehdy osobně přijel maršál Bernadot a byl ubytován v domě , kde je nyní restaurace u třech knížat.
 • Po Slavkovu byla Jihlava předána francouzům.
 • 1808 na podzim jedno z velkých cvičení v části Jihlavy nazvané u Větrníku.
 • V roce 1809 se zúčastnil 8. pluk bojů v Bavorsku
 • V roce 1813 se usazuje v Jihlavě 12 batalion polních myslivců.
 • V této době velel 8. pluku generál Kempen,který vybudoval v Jihlavě střelnici. Působil ve městě do roku 1843. Za svojí dobu působení zřídil vojenskou plovárnu u dlouhé stěny ( místní název v Jihlavě)
 • 1843 nechal zbudovat násep a velitelské stanoviště u Ježené na pravém břehu potoka. V tomto roce proběhlo rovněž velké vojenské cvičení v létě. Dodnes je na tomto místě připomínka v podobě tabule oznamující uvedenou událost.
 • 28.2.1848 byl pluk odvelen k bojům v Krakově ( Polsko )
 • 1850 byla zbudována posádková nemocnice – nynější stará nemocnice v Jihlavě.
 • V roce 1859 se 8. pluk zúčastnil tzv. severoitalské kampaně v bitvě u Solferni.
 • V roce 1895 byly, některé vojenské nemovitosti předány do soukromých rukou z nařízení vojenské zprávy .
 • 1866 prusko-rakouská válka poznamenala Jihlavu. První pruské oddíly u Hradce Králové obsadily Jihlavu 9.7.1866 – vestfálský pluk na dobu 60-ti dnů. V té době Jihlava živila 85 000 lidí a 2 900 důstojníků. Za dobu svého působení zanechali v Jihlavě hlad a choleru. Tehdy zemřelo 305 civilistů.
 • 1869 přichází do Jihlavy 14.zeměbranecké velitelství.
 • 1874 odchází 8.pluk do Terstu
 • 1879 se 8. pluk vrací zpět s velkou slávou a zůstává v Jihlavě do doby svého zániku, který přišel v roce 1882 a v rámci reorganizačních změn byl zrušen.
 • Zde se začínají psát novodobé dějiny Jihlavské posádky
 • 1882 vzniká 81. pěší pluk pod velením majora Augusta Schevaliéra
 • 1883 počala výstavba Štefánikových kasáren ( současný název)
 • 1889 byla postavena Žižkova kasárna ( dělostřelecká kasárna )
 • říjen 1918 ukončení 1.sv. války a rozpad Rakouska – Uherska
 • 1918 vznik posádkového velitelství.
 • V prosinci 1918 se vrací 31. pěší pluk z Itálie
 • 1919 odchází 81. pěší pluk do bojů z Poláky a na Slovensko
 • 1920 byla dělostřelecká kasárna přejmenována na kasárna Žižkova
 • 1920 dochází ke sloučení 31. pěšího pluku a 81. pěšího pluku návratem z Opavy po bojích na Slovensku a v Polsku.
 • Jedním z prvních velitelů pluku byl plk.pěch. Miloslav Kouklýk

Sepsáno z poznámek přednášky 30.11.2001 PhDr Zdeněk Jaroš – Jihlavský historik.

Zpět