ŠKUROVI VLCI

Předem nutno podotknout, že pro středoevropana je pojem Kozáctvo dosti vzdáleným pojmem.Jiná mentalita, jiné životní hodnoty, naprosto odlišný způsob života a v neposlední řadě v podstatě minimální informace.

Velitelem „Vlčí divize“ a i jejím zakladatelem byla jedna z nejznámějších postav a legend kozáctva Ataman Andrej Grigorijevič Škuro./Andrei G. Shkuro/ Narodil se roku 1887 do Kubáňské kozácké rodiny.Absolvoval jezdeckou školu a sloužil v Kubáňském vojsku.V průběhu První světové války velel malé jednotce, která často operovala za nepřátelskými liniemi. Škuro vždy provokoval svým divokým způsobem vedení života!Na své okolí i nadřízené působil nedbalým a lehkomyslným dojmem, rozkazy plnil jen napůl a to ještě pokud to bezprostředně vyžadovala situace.Ovšem toto si mohl dovolit jen proto, že jednotky pod jeho velením nikdy neutrpěli porážku.Za klad mu byla přikládána extrémní mazanost a bystrý úsudek.Díky tomu byl často povyšován a válku ukončil jako Plukovník.

Po ukončení války, od Dubna 1918 bojoval s malým oddílem proti bolševikům na Kubáni. Byl zajat, ale propuštěn za příslib boje za Rudé.Škuro ale samozřejmně svůj názor nezmněnil, A ihned začal znovu bojovat za Bílé.Sformoval nový malý oddíl vlků , jejichž praporem se stala vlčí kůže s dvěma ocasy, a základnou hory u Vladikavkazu.Jeho malý oddíl rychle rostl a svou manévrovací válkou dělal dojem, že jeho jednotka je mnohem větší.Podle příkladu „Vlků“, rychle vznikali další podobné oddíly, které se časem spojovaly.Zanedlouho tak Škuro velel několika tisícové armádě kozáků/Vlčí Divize/.

Kozácké hodnosti
Kazak - vojín
Prikaznyj - svobodník
Mladšij urjadník - desátník
Staršij urjadník - četař
Vachmistr - rotný
Podchorunžij - podporučík
Chorunžij - poručík
Sotník - kapitán
Podesaul - št.kapitán
Esaul - major
Vojskovoj staršína - podplukovník
Polkovník - plukovník
Geněralmajor - brigádní generál
Geněrallejtěnant - divizní generál
Polnyj geněral - armádní generál

Sepsal: Petr Blaha "Doktor"
Zdroj: internet a knihy S.A.Auského Kozáci a Kozáctvo, Osprey no. 305
Uvítáme jakékoliv další informace nebo odkazy na net, knihy apod v této oblasti!

Vlčí kozák Velitele
Velitele

Zpět