Znojmo - druhá světová válka

Fotografie Znojma z druhé světové války, většina fotografována v květnu 1945, některé jsou ze začátku války. Fotografie zobrazují tanky ponechané ustupujícími Němci na kruhovém objezdu. Je vidět že ke konci války byla využívaná veškerá dostupná vojenská technika. Jsou vidět nejmodernější tanky Tiger II, Panther, různá samochodná děla včetně Hetzer, ale i kořistní ruské tanky T-34 a IS-2, samochodná děla Su-100, SU -76 a Zrinyi, francouzký Renault R-35 i maďarské tanky Turán II. Dále jsou vidět škody ve městě po náletech a zejména vybombardované nádraží. Nádraží bylo zničeno při náletu 20. dubna 1945 sovětským letectvem. Jsou, ale i doměnky, že nálet provedlo letectvo americké.

"Znojemské nádraží a přilehlé průmyslové čtvrti s velkými objekty byly buď částečně pobořeny nebo úplně zničeny při velkém náletu amerických letadel 20.dubna 1945. Při tomto náletu byla zasažena staniční budova 9 bombami, byly úplně rozbořeny čekárny a restaurační místnosti a byly demolovány kanceláře a naturální byty. Úplně bylo zničeno skladiště pro rychlozboží.Nádražní prostor byl pokryt troskami rozbitých a shořených vagonů s vojenskou výstrojí a celé kolejiště bylo zataraseno. Nádražiště poseto krátery od vybuchlých bomb, rozbité a vykolejené vozy. Štěstím bylo, že nebyla zasažena výtopna a že jsme měli k dispozici několik dobrých strojů."
(Pamětní kniha -železniční stanice- Znojmo)

"Nejtěžší bombardovací nálety prodělalo Znojmo. V předvečer Hitlerových narozenin dne 19.4.1945 navštívili Znojmo američtí bombardéři. K 21. hodině spustil výzvědné letouny rakety zavěšené na padácích. Ty zvolna padaly a osvětlily nejen Znojmo, nýbrž i okolí tedy i Bezkov, že bylo možno při jejich světle v Bezkově pod širým nebem číst noviny. Lid toto osvětlení nazval „vánočními stromky“. Pak zazněly těžké výbuchy. Americké těžké pumy pronikaly až do sklepa, aby vybuchovaly dole, takže rozmetaly zasažený dům úplně a poškodily silně okolní domy. Ještě dnes, čtyři léta po válce, jsou ve Znojmě stopy po těchto náletech. Z města se pak valil rudý dým. Takové bombardování prodělalo Znojmo několikrát. Při posledním bombardování 5. května odpoledne zahynulo v protileteckém krytu u nádraží mnoho lidí. Útok se soustředil na nádraží. Nádraží bylo do polovic zničeno a kryt u nádraží dostal plný zásah. 4 lidé z Citonic tam rovněž zahynuli. Je to Pöpperlova rodina, oba manželé a dvě děti."
(Úryvek z kroniky Bezkova)
http://www.bezkov.cz/kronika/1941_50/1945.htm

Filmové záběry z obsazení města Znojma Němci v roce 1938 najdete zde:
http://www.youtube.com/watch?v=H7e4xrvBKfo


Znojmo-náměstí T.G.M.

Letadla nad Znojmem

Znojmo-nádraží

Znojmo-radniční věž

Znojmo-náměstí T.G.M.

Znojmo-Palliardiho

Znojmo-kruhový objezd

Znojmo-kruhový objezd

Znojmo-kruhový objezd

Znojmo-kruhový objezd

Znojmo-nádraží

Znojmo-nádraží

Znojmo-nádraží

Znojmo-nádraží

Znojmo-nádraží

Znojmo-nádraží

Znojmo-nádraží

Znojmo-nádraží

Znojmo-nádraží

Znojmo-nádraží

Znojmo-nádraží

Znojmo-nádraží

Znojmo-nádraží

Znojmo-nádraží

Znojmo-nádraží

Znojmo-nádraží

Znojmo-nádraží

Zpět