Předseda klubu : Dušan Hradecký
Jednatel : Josef Pohanka
Jednatel v anglickém jazyce : Jan Bloudíček
Pokladník : Marek Šlechtický
IČ: 70845611
Č. registrace: VS-5845/sdr/1-2003


1.NÁZEV SDRUŽENÍ

KLUB VOJENSKÉ HISTORIE ARCO JIHLAVA – BRNO, z.s.


2. SÍDLO SDRUŽENÍ

DUŠAN HRADECKÝ, TRSTĚNICE 191, 671 71 HOSTĚRADICE


3.OBVOD ČINNOSTI

ČESKÁ REPUBLIKA a EVROPSKÉ STÁTY


4. POSLÁNÍ SDRUŽENÍ

KLUB VOJENSKÉ HISTORIE ARCO JIHLAVA – BRNO, z.s. je zájmové sdružení nepolitického charakteru sdružující občany starší 18 – ti let, kteří se hodlají zabývati činností, která by pravidelně přinášela informace a historická fakta z vojenských dějin různých armád z let 1914 – 1989 a zároveň aby poodhalila skutečnou tvář válek a utrpení, která jsou s každým takovým konfliktem spojena. Součástí činnosti sdružení je též předvádění střelby z dobových zbraní v souladu se zákonnými ustanoveními a ve spolupráci s jinými kluby vojenské historie.

Ve smyslu předešlého odstavce, bychom se chtěli zabývat muzejní činností v oboru vojenské historie a to tak aby přinášela tato činnost široké veřejnosti co nejširší pohled na historická fakta a jejich artefakty. V tomto duchu připravovat komponované programy a předvádět je veřejnosti.

Všichni členové KVH ARCO Jihlava-Brno se distancují od jakéhokoliv extrémistického hnutí či jeho propagaci. Zajímá nás pouze studium a zobrazování vojenské historie.


Pamětní medaile, kterou obdržel klub ze vzpomínkové akce v DOSS ALTO v roce 2008 k 90. výročí bitvy, které se účastnil i náš legionářský pluk:

Medaile