Dušan Hradecký - neaktivní předseda klubu
telefon: sedmsedmšest čtyřipětdevět devěttřiosm
e-mail: gardovy.major(at)seznam.cz


Jan Bloudíček - dočasný předseda a jednatel (webové stránky and for communication in English language)
telefon: šestnuladva pětdevětjedna devětsedmnula
e-mail: Honza.Bloudicek(at)seznam.cz