Dušan Hradecký - předseda klubu
telefon: sedmsedmšest čtyřipětdevět devěttřiosm
e-mail: gardovy.major@seznam.cz


Jan Bloudíček - jednatel pro komunikaci v anglickém jazyce (for communication in English language)
telefon: šestnuladva pětdevětjedna devětsedmnula
e-mail: Honza.Bloudicek@seznam.cz


Josef Pohanka - jednatel
telefon: sedmtřičtiřy třipětšest sedmšestnula
e-mail: pohjo@seznam.cz