Technická data motocyklu M-72
dle údajů výrobce


Rozvor - 1400mm
Nejnižší bod motocyklu - 130mm
Délka - 2420mm
Šířka s přívěsným vozíkem - 1600mm
Výška - 980mm
Výška sedla - 720mm
Pohotovostní hmotnost
bez přívěsného vozíku - 225kg
s přívěsným vozíkem - 350kg
Nosnost - 3 osoby a 100kg nákladu
Maximální rychlost s přívěsným vozíkem - 85km/h
Spotřeba paliva při 50-60km/h - 7l/100km
Spotřeba oleje - 0,25l/100km
Zdvihový objem motoru - 750ccm
Výkon motoru - 22ks (pozn. pozdější K-750 26ks)

Několik citací z pokynů pro obsluhu a provoz,
Ministerstvo národní obrany - Velitelství tankových a mechanizovaných vojsk Praha 1954:

"Neznáme-li konstrukci motocyklu, pravidla obsluhy a seřizování, nesmíme počítat s jeho zdárnou a bezvadnou prací."
"Motocykl M-72 je složitý stroj, který v rukou dovedného a pozorného řidiče může sloužit velmi dlouho. Pro dokonalé ovládnutí stroje a plné využití jeho možností je nutno dobře znát konstrukci, princip činnosti a seřizování stroje. V motocyklu nejsou bezvýznamné nebo méně důležité součástky."
"Motor patří podle konstrukčních zvláštností a technických ukazatelů ke druhu vyhledávaných motocyklových motorů cestovního typu, neboť ačkoliv má postranní ventily, je jeho výkonnost a počet otáček dostatečně velká pro motory podobného typu. Jeho charkteristickou zvláštností je vodorovné uspořádání válců, které zabezpečuje dobré chlazení a velmi vyrovnanou práci motoru. "

Výkres

Výkres


Zpět